За нас

Сдружение „Първи юни”  е неправителствена организация със седалище в Бяла Слатина. Организацията е учредена от малка група ентусиасти през 2002 г. с идеята да се подкрепят деца със затруднения, настанени в институции.

През годините „Първи юни” се превърна в активна организация, работеща в подкрепа на деца и хора чрез предоставяне на социални услуги, развитие на гражданското образование, дарителството и доброволчеството. Основна цел на сдружението е да подобри качеството на живот и да постигне по-високо ниво на благополучие на деца и хора от местната общност.

Екипът на организацията се състои от млади и енергични  хора с опит в социалната сфера и неформалното гражданско образование.

Ние вярваме, че по-добрият живот е в нашите ръце. Ние работим за по-добра среда, по-щастливи деца и повече хора заедно!!!

Сдружение „Първи юни” е член на Национална мрежа за децата и Асоциация на доставчиците на социални услуги.

Сдружение „Първи юни” е регистрирано като доставчик на услугата „Мобилен център за работа с деца в риск” (Удостоверение за регистрация № 192-04 от Агенция за социално подпомагане и Лиценз за социални услуги за деца № 0763 от Държавна агенция за закрила на детето).

Администратор на лични данни – Удостоверение № 0017314 от Комисия за защита на личните данни.

Може да разгледате нашият Устав тук.

Годишен финансов отчет за 2018 година.

Годишен финансов отчет за 2017 година

Facebook

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login