За нас

Сдружение „Първи юни”  е неправителствена организация със седалище в Бяла Слатина. Организацията е учредена от малка група ентусиасти през 2002 г. с идеята да се подкрепят деца със затруднения, настанени в институции.

През годините „Първи юни” се превърна в активна организация, работеща в подкрепа на деца и хора чрез предоставяне на социални услуги, развитие на гражданското образование, дарителството и доброволчеството. Основна цел на сдружението е да подобри качеството на живот и да постигне по-високо ниво на благополучие на деца и хора от местната общност.

Екипът на организацията се състои от млади и енергични  хора с опит в социалната сфера и неформалното гражданско образование.

Ние вярваме, че по-добрият живот е в нашите ръце. Ние работим за по-добра среда, по-щастливи деца и повече хора заедно!!!

Сдружение „Първи юни” е член на Национална мрежа за децата и Асоциация на доставчиците на социални услуги.

Сдружение „Първи юни” е регистрирано като доставчик на услугата „Мобилен център за работа с деца в риск” (Удостоверение за регистрация № 192-04 от Агенция за социално подпомагане и Лиценз за социални услуги за деца № 0763 от Държавна агенция за закрила на детето).

Администратор на лични данни – Удостоверение № 0017314 от Комисия за защита на личните данни.

Може да разгледате нашият Устав тук.

Годишен финансов отчет за 2018 година.

Годишен финансов отчет за 2017 година

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login