Бил Клинтън

“Макар да нямаме еднакви финансови средства, всички ние разполагаме с едни и същи двайсет и четири часа всяко денонощие. Въпреки че някои хора имат много по-малко свободно време от други, почти всеки има възможност да дари. Даряването на време понякога може да бъде по-приятно и по-ценно от пари… Как ще дарите времето си зависи от това колко можете да дарите, с какви знания разполагате и най-вече кои точно каузи ви интересуват. Само малцина безценни хора даряват целия си живот в служба на другите.”,

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login