Покана за свикване на Общо събрание

25/10/2019

Покана за свикване на Общо събрание   На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на сдружение “Първи юни”, гр. Бяла Слатина, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 27.11.2019 година от 10,30 часа в офиса на сдружението – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 30, при следния дневен ред: 1. Освобождаване членове на …..

Още

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login