Провеждане на процедура за избор на изпълнител

13/12/2016

                                                           Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на оборудване и …..

Още

Покана за избор на изпълнител

22/11/2016

                                                           Документация за провеждане на Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на материали и оборудване по проект   „От ранно детско развитие към образователна …..

Още

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login