Годишен доклад за дейността за 2014 година

10/05/2015

През 2014 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: Месец януари – ноември 2014 г. – Изпълнение на проект „Център за социално включване”. Основна цел на проекта е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи чрез предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират …..

Още

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login