Полезно за ученици и учители

Списание “Ние сме граждани на света и Европа”

Ние сме граждани на света и Европа – бр. 1, големина 24 MB, формат PDF

Ние сме граждани на света и Европа – бр. 2, големина 23 MB, формат PDF

Ние сме граждани на света и Европа – бр. 3, големина 1,15 MB, формат PDF

Ние сме граждани на света и Европа – бр. 4, големина 2 MB, формат PDF

Ние сме граждани на света и Европа – бр. 5, големина 10 MB, формат PDF

Ние сме граждани на света и Европа – бр. 6, големина 35 MB, формат PDF

Презентации и други материали

Личност, (243 kB, ppt)

Неприкосновеност, (249 kB, ppt)

Насилие, (249 kB, ppt)

Агресия, (246 kB, ppt)

Агресия. Теории, (252 kB, ppt)

Дискриминация, (252 kB, ppt)

Социални права, (496 kB, ppt)

Политически права, (268 kB, ppt)

Закон за защита от домашно насилие, (252 кВ, ррt)

Закон за защита на личните данни, (252 kB, ppt)

Закон за защита от дискриминация, (253 kB, ppt)

Комисия за защита от дискриминация, (262 kB, ppt)

Стандарти на Съвета на Европа, (450 kB, ppt)

Европейски съд, (265 kB, ppt)

 

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login