Полезно за колеги

Закон за интеграция на хората с увреждания (ppt, 206KB)

Правилник за дейността и организацията на Дарителски фонд в Бяла Слатина  (doc, 69KB)

Лобиране и застъпничество (ppt, 221KB)

Методика за услугата Домашен помощник (doc, 150KB)

Методика за услугата Личен асистент (doc, 176KB)

Методика за услугата Социален асистент (doc, 159KB)

Модел за работа с деца и семейства (doc, 61KB)

Отговорно родителство

План за приобщаващо образование в Бяла Слатина

Превенция – резултати и изводи

Работа в екип – част 1

Работа в екип – част 2

Развитие на детето от 0 до 4 години

Семейството като подкрепяща среда

Теория за привързаността на Джон Боулби

 

Обучение за социални асистенти

Обучение за социални асистенти 1_2011 (ppt, 131KB)

Обучение за социални асистенти 2_2011 (ppt, 143KB)

Обучение за социални асистенти 3_2011 (ppt, 138KB)

Обучение за социални асистенти 4_2011 (ppt, 137KB)

Обучение за социални асистенти_5_2011 (ppt, 137KB)

Подържащо обучение за социални асистенти_2

Подържащо обучение за социални асистенти_3

Подържащо обучение за социални асистенти_4

Организация на услуги за деца и хора с увреждания

 

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login