Запали нататък

Кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, отправи благодарствени писма до над 30 дарители по случай Европейския ден на фондациите и дарителите – 1 –ви октомври. 
В писмото до дарителите се казва: „Позволете ми да изкажа своята искрена благодарност за Вашата подкрепа за развитието на първия в историята на Бяла Слатина Обществен дарителски фонд. Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина, беше създаден през 2015 г. с изключителното съдействие в мое лице и в качеството ми на Кмет на Община Бяла Слатина. Солидарността, споделянето на човешки ценности, активната гражданска позиция, са едни от ключовите фактори за подобряване на качеството на живот в страната ни. Доброто е заложено в нас и ние, българите, носим съпричастността и духовната щедрост в себе си. Това е предпоставка, която ни подтиква към действия за положителна промяна на случващото се около нас. Община Бяла Слатина подкрепя редица разностранни инициативи за насърчаване на филантропията и за обединяване на усилията на местните институции, бизнеса и неправителствения сектор в подкрепа на значими за местната общност каузи. Искрено Ви благодаря за споделената отговорност и приноса Ви за благополучието и развитието на местната общност.”
Този ден се отбелязва в България за трета поредна година по идея на Българския дарителски форум.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login