Втора покана за кандидатстване – Обществен дарителски фонд, Бяла Слатина

От 10.09.2018 г. е отворена Втора покана за кандидатстване с проекти на граждански групи, институции и организации на Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина.

По поканата могат да кандидатстват НПО, граждански групи, училища, детски градини, читалища, спортни клубове, които развиват дейност на територията на община Бяла Слатина.

Срокът за подаване на проектни предложения е от 15-ти октомври до 15-ти ноември 2018 г. включително.

Размер на финансиране от Фонда – до 3 хиляди лв.

За повече информация, моля вижте Насоките за кандидатстване, достъпни на интернет – страница на сдружение „Първи юни” https://www.1june.org/wp-content/uploads/2018/09/Fund_2call.zip и/или ни потърсете на телефони 0893654914, 0893651192. Моля, кликнете върху или копирайте линка, който води директно до пакета документи – Насоки, формуляри за проект и бюджет.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login