Сцена на открито и обновена етнографска сбирка в село Търнава

Истински горди сме от работата и участието на Читалището в село Търнава в Програмата за малки проекти “Участвам – Дарявам – Променям”. Обединени от желанието да имат сцена на открито, десетки търнавчани се включиха в проект “Сцената – предизвикателство и шанс”, неизменно вдъхновявани от Габриела Раловска и Татяна Мариновска. След “Сцената…” неуморните вдъхновители осъществиха и втори проект по Програмата, по който се възстанови Етнографският музей в Търнава. Двата проекта са с обща стойност 18 447,10 лв., от които 11 761,62 лв. е остойностеният труд на 95 доброволци. Търнава показа, че може. “Днес, ние с радост заявяваме, че в Читалището на село Търнава има обновена и възстановена музейна етнографска сбирка, а сцената е притегателно място за цялото търнавско население” с удовлетворение споделя Татяна.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login