Спорт за деца със СОП и комбинирана спортна площадка в Бяла Слатина

Два проекта, свързани с детския спорт бяха осъществени в Бяла Слатина, за което поднасяме своите адмирации на Неформална гражданска група, чийто активен деятел е Людмила Банчовска, на целия екип на ПГО “Елисавета Багряна” и специално на Румен Костов. “Приятели чрез спорта” дава възможност на деца със специални образователни потребности да се учат на спорта джудо, а изградената комбинирана спортна площадка в ПГО “Елисавета Багряна” дава възможност за осмисляне на свободното време на възпитаниците на гимназията. “Приятели чрез спорта” се осъществи за сумата от 5559,02 лв., от които 1684,02 лв. е трудът на 31 доброволци, участници в проекта. “Учим – играем, работим- спортуваме” се осъществи за сумата от 5579,55 лв., като от тях 1608,88 лв. е доброволният труд на 52 учители и ученици от ПГО “Елисавета Багряна”.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login