Съхраняване на българската банатска култура в Бърдарски геран

Два проекта осъществи Читалището в Бърдарски геран. Благодарение на Светлана Караджова, Ирина Босилкова, Светослава Кръстева и стотици жители и свързани с Бърдарски геран хора успешно бяха осъществени проектите “Балът – връзка между нас и другите” и “От малки до големи”. В следствие на изпълнението на двата проекта се обогати читалищната дейност и културният живот на селото, бяха привлечени дарители и съмишленици в каузата за съхраняване на българската банатска култура, беше ремонтирана зала за репетиции и утвърден Балът, като традиционно културно събитие в Бърдарски геран, което привлича гости и туристи. Двата проекта са на обща стойност 11642,81 лв., като от тях 4256,46 лв. е трудът на 64 доброволци – участници в дейностите.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login