Историческият Музей в гр. Оряхово изпълни още един обществено значим проект

Един от първенците в изпълнението на обществено значими проекти по Програмата за малки проекти “Участвам – Дарявам – Променям” е Исторически Музей Гр. Оряхово. Благодарение на таланта, вдъхновението, професионализма и неуморния труд на Евгения Найденова, Музеят реализира два проекта – “Седянка – диалог между минало и настояще” и “Дико Илиев в паметта на поколенията”. Общата стойност на двата проекта е 10788,39 лв., която включва сумата от 1949,22 лв. остойностен доброволен труд на 70 доброволци – участници в дейностите по проекта. След “Седянка…” в Оряхово има подходящо място и потенциал за провеждане на уроци по родолюбие и на нови занятия, свързани с народното творчество. Както казва Евгения Найденова – “Имаме какво още да покажем на гостите, посещаващи нашия град”. Проектът, посветен на Дико Илиев, завърши с постигането на значими резултати, които ще се ползват във времето чрез издадени материали и информация в музейния сайт.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login