Българските традиции оживяха в село Соколаре

С много желание и творчески подход жителите на село Соколаре участваха с два проекта по Програмата за малки проекти “Участвам – Дарявам – Променям”. Бойка Михайлова, Йошка Цветкова, Ивалина Стефанова, Даниела Нинова, Читалище Н.Й.ВапцаровКлуб “Приятели на природата”, пенсионерският клуб в Соколаре, деца и семейства бяха основният двигател и подбудител за дейностите по проект “От извора към бъдещето” и проект “Приятели на природата”. Общата стойност на двата проекта е 11586,28 лв., от които 3681,86 лв. е остойностеният труд на 47 доброволци – участници в дейностите. “Вярваме, че това безценно зрънце ще даде своите плодове и българските традиции ще са живи в нашето село” споделя Бойка след края на проект “От извора към бъдещето”, осъществен от Читалището в Соколаре. “Приятели на природата” обедини различни групи хора около една обща цел – изучаването и опазването на родната природа” е оценката на Даниела Нинова за втората осъществена инициатива по Програмата от хората в село Соколаре.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login