Първия модул от обучения за лидери

Започнахме с първото от поредицата обучения по проект “Младите хора – ключ за устойчиво развитие”.  С деца и младежи днес в Оряхово си говорихме за това какво е общност и какви са предпоставките за нейното развитие.
За какво мечтаят младежите в Оряхово и какви ресурси са необходими за техните идеи бяха темите от втория обучителен ден по първия модул на програма “Да работим заедно”. Благодарим на всички участници! Следващата вълнуваща среща предстои през ноември. Беше много забавно!

                                                                                   

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login