Приключи един проект, който постави началото…

В края на месец юни приключи проект “Участвам -дарявам – променям!”. Един проект, който постави началото на възраждането на ценности, които бяхме позабравили и изгубили във времето. С помощта на колегите от Български дарителски форум създадохме Програма за малки проекти и Правилник за организация и дейност на Обществен дарителски фонд. Двадесет и три (23) малки проекта в сферата на детско развитие, образование, култура, спорт, социално включване, околна среда бяха изпълнени в рамките на трите етапа на Програмата. Партнирахме си с Общините Бяла Слатина и Оряхово, детски градини – Незабравка, Детелина, Червена шапчица, Пролет, читалищата в Бяла Слатина, Оряхово, Бърдарски геран, Габаре, Соколаре, Търнава, Търнак, училища в Бяла Слатина,Търнава и Търнак, Исторически музей в Оряхово, Общински детски комплекс в Оряхово, граждански групи в Бяла Слатина и Соколаре. 937 доброволци с близо 11 000 часа труд допринесоха за успешното изпълнение на малките проекти. 48 012,25 лв. е остойностеният доброволен труд, а 18 043,77 лв. е собственият финансов принос, осигурен от изпълнителите на проектите, част от които средства се набраха чрез дарителски акции и инициативи. Два обществени дарителски фонда бяха учредени в рамките на проекта – на 01.06.2015 г. в Бяла Слатина и на 10.03.2016 г. в Оряхово. Двата фонда се управляват от Обществени съвети, като за Председател на съвета в Бяла Слатина е избран Данаил Иванов – икономист, общественик, а за Председател на съвета в Оряхово е избрана Христина Цонева – поет, художник, общественик, Секретар на Община Оряхово. За една година Фондът в Бяла Слатина набра сумата от 4801 лв., дарени от 77 лица – граждани и представители на местния бизнес. През септември предстои отваряне на покана за кандидатстване с идеи за детско развитие и образование пред Фонда в Бяла Слатина. При изпълнение на проекта вестник Враца Днес стана медиен партньор и публикува безвъзмездно над 10 статии, Интернешънъл Асет Банк подкрепи Фонда в Бяла Слатина с финансови средства, а банковите сметки на двата фонда се обслужват без такси, беше създадена специална ФБ – страница, отразяваща събитията и информацията по Програмата и проекта, обновена беше интернет – страницата на сдружение “Първи юни” с възможности за даряване през системите e-pay и pay pall, беше създаден кратък рекламен клип за Фонда в Бяла Слатина, както и ФБ – страница на Обществения дарителски фонд в Оряхово. Във вестник “Оряховска трибуна” бяха публикувани десетки статии за изпълнение на малките проекти по Програмата. “Участвам – дарявам – променям!” е проектът събрал най-много хора заедно, привлякъл най-много съмишленици, доброволци и дарители. Предстои ни още много работа за възраждане на дарителството и доброволчеството в нашите малки общини, в които неверниците са много повече от вярващите. Предизвикателство е да създаваш дарителски фондове в малки общини от най-бедните европейски райони, но работата на Фонда в Бяла Слатина показва, че не е невъзможно. В Оряхово вярваме, че също ще се получи, защото и в двете общини живеят хора, които милеят за родното място и които са останали тук, за да променят. Благодарим на всички, които бяха с нас в тази нелека задача и събирайте сили, защото съвсем скоро продължаваме напред!!!

logo_afb_1

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login