Поредната ни кампания!

Организираме поредната благотворителна кампания! Благотворителен базар в подкрепа на работата ни с деца и младежи с интелектуални затруднения ще бъде открит на 9 и 10 септември от 10 до 12 часа пред сградата на НЧ “Развитие – 1892” в Бяла Слатина. Средствата, които набираме, ще послужат за закупуване на игри и материали за работа с децата и младежите в ателиета по приложни изкуства по проект “Заедно в общността”. Сумата, която ни е необходима възлиза на 800 лв. Очакваме подкрепа от повече хора и с малки суми. Включете се в базара и бъдете част от общността, в която децата и младежите със затруднения са заедно с нас!

 

Logo_FSZПроект „Заедно в общността” се изпълнява от сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, Договор № РД04-112/12.07.2016 г.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login