Подписване на договори за малки проекти!

Днес, 08.05.2018 г., в Художествена галерия при НЧ „Развитие 1892” в Бяла Слатина бяха подписани договори за изпълнение на проекти по Програмата за малки проекти на сдружение „Първи юни”. 10 инициативи в община Бяла Слатина ще получат своята реализация в следващите няколко месеца. ДГ „Детелина” ще изпълни проект, насърчаващ участието на деца в творчески изяви и посветен на 60-годишнината на детското заведение. ДГ „Незабравка” ще обогати дворното пространство в подкрепа физическото и здравословно развитие на своите възпитаници. 6 читалища се включват в този етап – в Габаре за ремонт на читалня и закупуване на книги, в Галиче за изграждане на компютърен клуб, в Комарево – за съхраняване на местни традиции, в Соколаре – за изграждане на детска библиотека, в Бърдарски геран – за ремонт и звукозаписи в банатска къща – музей, в Търнак – за ремонт на зала, обогатяване на етнографска сбирка и създаване на краеведски клуб. Неформална група, представляваща Камерния хор към Читалището в Бяла Слатина ще реализира проект, популяризиращ местния фолклор с поредица от дейности, включващ изява и на международно ниво. За първи път в Бяла Слатина ще се проведе турнир по джудо на името на Петър Богданов – инициатива на Спортен клуб „Чавдар 2015”. През юни очакваме да бъде сключен договор с НУ „Цани Гинчев” за създаване на условия за творчески изяви на учениците и ремонт на сцената във физкултурния салон. Благодарим на активните хора, с които заедно правим Програмата за малки проекти изпълнена със смисъл и съдържание!

Снимки от събитието може да видите тук, в нашата галерия.

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login