Подписване на договори за малки инициативи

Днес, 27.03.2019 г., в НЧ “Развитие 1892” в Бяла Слатина, бяха подписани договори за изпълнение на идеи по Програмата за малки проекти на сдружение “Първи юни”, финансирана от Фондация “Америка за България”. В Бяла Слатина в НУ “Цани Гинчев” ще бъде изградена площадка по безопасност на движението, в ДГ “Незабравка” – кабинет по компютърно обучение. Спортен клуб “Чавдар 2015” ще работи за повече двигателна активност и качествен тренировъчен процес на децата. В Бъркачево ще бъда изграден детски кът в НЧ “Съзнание 1919”, в Соколаре – поставени символи и детски съоръжения за по -привлекателна среда, в Бърдарски геран – ще се извърши ремонт на помещение и обогатяване дейността на Пенсионерски клуб “Банат”, в Търнак – ще бъде изградена сцена на открито в помощ на Читалището, самодейните състави, детската градина и училището в селото. Приветствие към участниците в срещата поднесе г-жа Светлина Берова – Председател на НЧ “Развитие 1892”. Благодарим на активните хора, които напълно безвъзмездно работят за промяна на средата в населените места в нашата община и на гостоприемните домакини от Читалището в Бяла Слатина! На добър час на проектите! Специална благодарност на Лъчо Лазаров за снимките!

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login