Годишен доклад за дейността за 2005 година

03/05/2006

Февруари 2005 г. – годишна работна среща на НПО – артньори по Проект СЕЙН; Март – юни 2005 г. – Работни срещи за изготвяне на Общинска стратегия за равен шанс на хората с увреждания, Асоциация “Аркадия”; Април 2005 г. – обучение – Социална работа, Проект СЕЙН; Май 2005 г. – обучение – Социална оценка, Проект …..

Още

Архив Нвини 2003 – 2005 г.

30/06/2005

Курсове, Обучения и Работни срещи на екипа на Сдружението Януари 2003 – работна среща – обучение “Европейска година на хората с увреждания”, Център за независим живот; Март 2003 – работна среща “Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности”, ЦНЖ; Април 2003 – работна среща – Представяне на Национален план за интегрирано …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2004 година

29/04/2005

Февруари 2004 – Участие в изготвяне на Общинска стратегия за закрила на детето; Март 2004 – Работна среща – Правата на деца с увреждания, “Център за независим живот” и Фондация “Всяко дете”; Март 2004 – Работна среща Проект СЕЙН – местни структури, изисквания и правила за работа; Април 2004 – Тематична работна среща “Право на …..

Още

Годишен доклад за дейността 2003 година

02/05/2004

Януари 2003 – работна среща – обучение “Европейска година на хората с увреждания”, “Център за независим живот”; Март 2003 – работна среща “Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности”, “Център за независим живот”; Април 2003 – работна среща – Представяне на Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни …..

Още

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login