Конференция и Коледно тържество за децата на 20 декември

На 20.12.2016 г. от 14 часа в Бистро “Бендида” ще се състои Заключителна конференция по проект “Заедно в общността”, финансиран от Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. По проекта работим с деца и младежи с интелектуални затруднения от ЦНСТ и от общността в ателиета по приложни изкуства и музика. Благодарим на Читалището в Бяла Слатина за безвъзмездно предоставеното помещение, в което правим нашите ателиета. Благодарим на децата и родителите, които подкрепиха благотворителната ни кампания по проекта чрез изработване на различни сувенири и изделия. Малко по-късно в същия ден ще е и нашето Коледно тържество за децата. Заповядайте!!!

Logo_FSZПроект „Заедно в общността” се изпълнява от сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, Договор № РД04-112/12.07.2016 г.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login