Втори обучителен модул

Проект „Младите хора – ключ към бъдещето”

Договор за финансиране № 25-00-55/19.09.2019 г.

 

Работим. Спорим. Говорим. Смеем се. Забавно е заедно! В два дни- 19-ти и 21-ви ноември, се състоя вторият модул от Обучителната ни програма на тема “Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство” с ученици от ПАГ “Никола Вапцаров”, ПГО “Елисавета Багряна” и СУ “Христо Ботев”, с. Галиче. Този път благодарим за гостоприемството на ръководството на ПАГ “Никола Вапцаров”! Обучителната програма “Да работим заедно” е част от проект “Младите хора- ключ към бъдещето”, финансиран по Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта.

Още снимки може да разгледате тук.

Този документ е създаден по проект “Младите хора – ключ към бъдещето”, финансиран по Национална програма за младежта и спорта, Договор № 25 – 00 – 55/19.09.2019 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че ММС отговаря за начина на използване на документа.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login