Встъпителна пресконференция, информационна среща и първи обучителен модул

Проект „Младите хора – ключ към бъдещето”

Договор за финансиране № 25-00-55/19.09.2019 г.

 

Встъпителна пресконференция, информационна среща с партньори и заинтересовани страни и първи обучителен модул бяха проведени през месец октомври по проект „Младите хора – ключ към бъдещето”, изпълняван от сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта.

По време на Встъпителната пресконференция и информационната среща, проведени на 16-ти и 17-ти октомври,  бяха представени целите и дейностите по проекта, осъществяван в партньорство с Община Бяла Слатина, ПГО “Елисавета Багряна”, ПАГ “Никола Й. Вапцаров” и СУ “Христо Ботев”, с. Галиче. 22 младежи ще преминат през Обучителна програма “Да работим заедно” и ще участват в дейността на Общинския младежки парламент в Бяла Слатина.

 

 

 

 

Първият модул от Обучителната програма “Да работим заедно” на тема “Развитие на местната общност. Мобилизиране на местни ресурси” се състоя на 23- ти и 24-ти октомври в зала на НЧ „Развитие  – 1892”. Младежите проявиха голяма активност в поставяните задачи и груповата работа. Следващият обучителен модул ще бъде през ноември 2019 г.

 

 

 

 

 

Този документ е създаден по проект “Младите хора – ключ към бъдещето”, финансиран по Национална програма за младежта и спорта, Договор № 25 – 00 – 55/19.09.2019 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че ММС отговаря за начина на използване на документа.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login