Трети обучителен модул

Проект „Младите хора – ключ към бъдещето”

Договор за финансиране № 25-00-55/19.09.2019 г.

 

 

В уютната и гостоприемна атмосфера в СУ “Христо Ботев”, с. Галиче, на 10 и 12.12.2019 г. с младежите, участници в Обучителната програма “Да работим заедно”, работихме по темите “Лидерство”, “Работа в екип”, “Доброволчество”. Това, което ни радва е, че все повече от младите хора стават смели в споделянето на това какво мислят и правят това пред публика! Обучителната програма е част от проект “Младите хора- ключ към бъдещето”, финансиран по Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта.

Още снимки може да разгледате тук.

 

 

 

 

Този документ е създаден по проект “Младите хора – ключ към бъдещето”, финансиран по Национална програма за младежта и спорта, Договор № 25 – 00 – 55/19.09.2019 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че ММС отговаря за начина на използване на документа.

 

 

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login