Празник за малките проекти

В истински празник за участниците се превърна Форумът „Нашият успех – това сте вие!” по Програмата за малки проекти на сдружение „Първи юни”, който се проведе на 04.09.2019 г. в НЧ „Развитие – 1892” в гр. Бяла Слатина.

Гостите бяха посрещани от доброволците Бети, Емо, Камелия, Никол Георгиева и Никол Димитрова, Поля, Рени и Тео.

Форумът беше посветен на 5 години от съществуването на Програмата за малки проекти, администрирана от сдружение „Първи юни” и осъществявана с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

В кратко изложение Наталия Костадинова представи постиженията на Програмата. В рамките на 5 години са осъществени 77 идеи от над 30 детски градини, училища, читалища и други институции и 17 граждански групи в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово. 3105 доброволци са се включили в осъществяване на проектите с доброволен труд на стойност над 135 хил. лв. Над 58 хил. лв. е осигуреният собствен финансов принос от страна на изпълнителите, голяма част от които средства са набрани чрез благотворителни инициативи. Немалък е приносът на Общинските администрации в проектите с ремонтни дейности.

Приветствие към участниците във Форума поднесоха инж. Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина, Ленко Ленков – Програмен директор във Фондация „Америка за България”, Красимира Величкова – Директор „Български дарителски форум”, Светлина Берова – Председател на НЧ „Развитие – 1892”. Поздравителни адреси бяха отправени от Петя Павлова (директор Интернешънъл Асет Банк), НУ „Цани Гинчев”, Росица Койнова (кмет на с. Селановци, общ. Оряхово), Росен Добрев (Кмет на Община Оряхово). Гости на Форума бяха и Галина Статкова  (директор на Ресурсен център  – Враца), Ивка Йолова – Гиздина (експерт в Регионално управление на образованието), Данаил Иванов (Председател на Обществен дарителски фонд – Бяла Слатина).

Успехът на 4 идеи беше представен по време на панела „истории от първо лице”. Д-р Евгения Найденова (директор на Исторически музей – гр. Оряхово) с вълнение разказа за проекта „Седянка” и как най-ценното, което остава след изпълнените проекти е приятелството. Симеон Пенев (спортист) от Спортен клуб „Чавдар 2015” – Бяла Слатина, с гордост представи филм за успеха на клуба и участието им в Програмата. Ирена Станкулова (Кмет на с. Остров, общ. Оряхово) с много емоция показа как с помощта на 94 доброволци изграждат детски площадки в селото. Не по-малко вълнуващ беше разказът на Йорданка Ценкуловска (директор на ДГ „Здравец”, с. Хърлец, общ. Козлодуй) за превръщането на едно изоставено помещение в детската градина в съвременен физкултурен салон.

В панела „Предизвикателствата на Програмата” участниците бяха разделени на 8 отбора, като всеки от тях получи за задача да  работи по един от следните твърдения/въпроси „Днес съм тук, защото …”, „Това, което направихме е ценно, защото …”,  „Програмата ме промени, защото ….”,  „Какво помогна за нашия успех?”,  „Промяната – това сме ние…”, „Малкото камъче обръща каруцата…”,  „Ако Програмата е пирамида, как би изглеждала тя…”, „Кое е следващото нещо, което искам да променя?”. Екипната работа позволи всички да се включат активно и да допринесат за добрата атмосфера на Форума.

Децата във Форума бяха разделени на 4 екипа, като имаха за задача да нарисуват щастието.

Водещият на Форума – Никола Попов (Секретар на НЧ „Развитие – 1892”), подпомагаше процеса на работа на отборите, както и представянето на децата.

За принос в развитието на дарителството и доброволчеството в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово с грамоти бяха удостоени благодетели, институции и организации:  Детска градина „Червена шапчица”, с. Габаре, Детска градина „Незабравка”, гр. Бяла Слатина, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1920”, с. Соколаре, Народно читалище „Напредък – 1898”, с. Търнава, Общински детски комплекс „Людмила Живкова”, гр. Оряхово, Детска градина „Пролет”, гр. Оряхово, Исторически музей – град Оряхово, Основно училище „Христо Ботев”, с. Търнава,  Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна”, гр. Бяла Слатина,  Народно читалище „Зора-1904”, с. Габаре,  Народно читалище „Съединение – 1923”, с. Бърдарски геран,  ОУ „Георги Стойков Раковски”, с. Търнак, Народно читалище „Развитие 1892”, гр. Бяла Слатина, Народно читалище „Васил Левски 1899”, с. Търнак,  Народно читалище „Надежда 1871”, гр. Оряхово, Основно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина,  Начално училище „Цани Гинчев,” гр. Бяла Слатина, Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров,” гр. Бяла Слатина, Основно училище „Никола Й. Вапцаров”, с. Селановци,  Народно читалище „Самообразование 1894”, с. Селановци, Детска градина „Слънчице”, с. Остров, Народно читалище „Христо Ботев 1927”, с. Комарево,  Народно читалище „Просвета – 1910”, с. Галиче,  Спортен клуб „Чавдар 2015”, гр. Бяла Слатина,  Детска градина „Дружба”, гр. Оряхово,  Футболен клуб „Дунав”, с. Селановци,  Детска градина „Здравец”, с. Хърлец, Детска градина „Звънче”, гр. Козлодуй, Спортен клуб по кикбокс, гр. Козлодуй,  Народно читалище „Съзнание 1919”,  с. Бъркачево, Основно училище „Христо Ботев”, с. Остров, Народно читалище „Развитие – 1903“, с. Остров,  Средно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, граждански групи от Бяла Слатина, Лесковец, Остров, Селановци,Соколаре,  Интернешънъл Асет Банк,  Български дарителски форум, вестник „Северозапад Днес”,  инж. Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина, Росен Добрев – Кмет на Община Оряхово, Маринела Николова – Кмет на Община Козлодуй, Ирена Станкулова – Кмет на с. Остров, Габриела Раловска – кмет на с. Търнава, Росица Койнова – кмет на с. Селановци.

Снимки от събитието може да видите тук  в галерията “Нашият успех – това сте вие!”

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login