Пети обучителен модул

Проект „Младите хора – ключ към бъдещето”

Договор за финансиране № 25-00-55/19.09.2019 г.

 

На 20-21.02.2020 г. в гр. Вършец се състоя последният обучителен модул “Да работим заедно – Развитие на Младежи парламент” по проект “Младите хора – ключ към бъдещето”. Наши гости бяха общински съветници, които разказаха на младежите как функционира Общинският съвет в Бяла Слатина! Беше избран нов председател на Общинския младежки парламент в Бяла Слатина – Велизар Велизаров, ученик от СУ “Христо Ботев”, с. Галиче! Младежите показаха, че могат да работят, да мислят, да бъдат отговорни, творци и мечтатели, да се забавляват! Благодарим от сърце за неповторимите положителни емоции! Благодарим на ръководителите от трите училища – партньори по проекта, общинските съветници и Христианна Павлова – младши експерт “Култура, младежки дейности и спорт” в Община Бяла Слатина!

 

 

 

 

 

Този документ е създаден по проект “Младите хора – ключ към бъдещето”, финансиран по Национална програма за младежта и спорта, Договор № 25 – 00 – 55/19.09.2019 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че ММС отговаря за начина на използване на документа.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login