Младите хора – ключ за устойчиво развитие

От 01.09.2016 г. сдружение „Първи юни” стартира инициативата „Младите хора – ключ за устойчиво развитие”, финансирана от Търговско-промишлена палата, гр. Враца в рамките на проект “Rural DEAR Agenda – EYD 2015” (План за Обучение за Развитие в селските райони и повишаване на обществената осведоменост).

Основната цел на нашия проект е насърчаване на устойчивото развитие на общините Бяла Слатина и Оряхово от област Враца.

Специфичните цели, които сме си поставили с изпълнението на проект „Младите хора – ключ за устойчиво развитие” са:

  • създаване на капацитет за глобално и целенасочено гражданство сред младежи в селски райони;
  • привличане на млади хора към процесите за развитие на активно гражданство, дарителство и доброволчество в общините Бяла Слатина и Оряхово.

Целевата група обхваща 40 деца и младежи от 15 до 20 г., живеещи в населени места в общините Бяла Слатина и Оряхово, като в края на проекта (март 2017 г.) очакваме да създадем местни младежки съвети в двете общини. Избрахме тази целева група, тъй като вярваме, че достъпът до информация и осведомеността по важни въпроси като устойчиво развитие, мобилизиране на ресурси, участие във вземане на решения могат да формират истинско гражданско съзнание и поведение, в което личността осъзнава, че е част от общността, в която живее и може да допринася за нейното развитие.

Основните дейности по проекта предвиждат провеждане на практически обучения на деца и млади хора по следните теми: 1. Сътрудничество за развитие и развитие на местни общности, 2. Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство, 3. Лидерство. Работа в екип. Доброволчество, 4. „Как да продаваме идеи”,  5. „Да работим заедно”.

Очакваме наши партньори в изпълнение на проекта да са Общините Бяла Слатина и Оряхово, Прогимназия „Свети Климент Охридски” – Бяла Слатина, Основно училище „Христо Ботев” – село Търнава, СОУ „Христо Ботев” – село Галиче, СОУ „Христо Ботев” – село Габаре, СОУ „Васил Левски” – Бяла Слатина, Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна” – Бяла Слатина, Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, СОУ „Христо Ботев”, Оряхово, Основно училище „Христо Ботев”, село Остров, Основно училище „Никола Й. Вапцаров”, село Селановци.

Каним всички заинтересовани страни на информационна среща, която ще бъде проведена на 27 септември 2016 г. от 15,30 часа в Художествената галерия при НЧ „Развитие – 1892”, гр. Бяла Слатина и на 28 септември 2016 година от 15,30 часа в Художествена галерия „Марин Върбанов“, гр. Оряхово.

Вярваме, че нашите населени места заслужават добро бъдеще!!!

                                                                         

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login