Годишен доклад за дейността за 2007 година

През 2007 година сдружение “Първи юни” е извършило следната дейност:

Месец януари – месец декември 2007 г. – “Социални услуги в замяна на нови работни места” (“СЕЙН”) – проект на Министерство на труда и социалната политика и Програма за развитие на ООН, по който организацията е изпълнител в община Бяла Слатина, цел – повишаване качеството на предоставяните социални услуги в България, повишаване капацитета на български НПО да предоставят социални услуги, дейности – предоставяне на социални услуги на самотно живеещи възрастни хора и деца и хора с увреждания, финансиране за 2007 година – 180 000 лв.

Месец януари – март 2007 г. – изготвяне и внасяне на проект пред Фондация “Лале” – “Център за подкрепа на деца с увреждания  и техните  семейства”;

Месец януари – декември 2007 г. – участие в заседания на Общинска комисия за закрила на детето;

Март – декември 2007 г. – участие в изготвяне на проект за учредяване и учредяване на сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги в общността за стари хора и лица с увреждания”;

Месец октомври 2007 г. – Кандидатстване с проект “Социални услуги в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/5.2-01 – Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Изготвил:
Наталия Костадинова – председател на УС

04.2008 г., Сдружение “Първи юни”, град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login