Годишен доклад за дейността за 2004 година

Февруари 2004 – Участие в изготвяне на Общинска стратегия за закрила на детето;

Март 2004 – Работна среща – Правата на деца с увреждания, “Център за независим живот” и Фондация “Всяко дете”;

Март 2004 – Работна среща Проект СЕЙН – местни структури, изисквания и правила за работа;

Април 2004 – Тематична работна среща “Право на образование за деца с увреждания”;

Май 2004 – Тематична работна среща “Правата на деца с увреждания”;

Май 2004 – Работна среща – Обмяна на опит – Община Етрополе – Проект СЕЙН;

Май 2004 – Европейски ден за протест на хората с увреждания – община Бяла Слатина – 05.05.2004 г.;

Юни 2004 – Хепънинг Международен ден на детето – Прогимназия “Св. Климент Охридски” – Бяла Слатина;

Юни 2004 – Обучение – “Трудово и осигурително право”, Проект СЕЙН;

Юни 2004 – Национална среща на мрежа на НПО на и за хора с увреждания “Едно общество за всички”;

Май – ноември 2004 – Обучение на социални асистенти, Проект СЕЙН – “Българска асоциация на социалните работници”;

Юли 2004 – Годишна работна среща на НПО – партньори по Проект СЕЙН;

Ноември 2004 – Работна среща на сдружение “Алтернатива” – “Образованието на територията на община Бяла Слатина”;

Ноември 2004 – Учредяване на Национална организация за хора с увреждания;

Декември 2004 – април 2005 – обучение – Стратегическо планиране, Фондация “Организационна подкрепа” и Фондация “Помощ за благотворителността в България”;

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател на УС

04.2005 г., Сдружение “Първи юни”, град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login