Училището в Търнава става център в общността

„Училището като център в общността” е още една инициатива, в която сдружение „Първи юни” участва от януари тази година като партньор на ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава. Проектът се финансира от Национална мрежа за децата и ще приключи през юни 2018.
Сдружение „Първи юни” ще изпълнява ролята на подкрепяща организация и ще модерира процеса при изпълнение на дейностите по проекта.
ОУ „Христо Ботев”, Търнава е едно от двайсетте нови училища, включени във втората фаза на проекта. Проектът е насочен към развиването на училището като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място. Това, което предстои да се случи до края на месец януари е:
– установяване на ресурсите, с които разполагаме в общността – индивидуални, икономически, политически, природни и т.н.;
– изготвяне на анкета, която ще бъде използвана за анкетиране на възможно повече хора от общността;
– извършване на вътрешна оценка на училището;
– избиране на няколко области, които училището ще избере да развива, така че да изпълни целта на проекта, а именно да направи възможно развиването на училището като общност и да направи възможна промяната от училище с високи стандарти към училище с високо качество.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login