Сдружение “Първи юни” стартира проект “Заедно в общността” в община Бяла Слатина

От средата на юли 2016 г. сдружение „Първи юни” стартира проект „Заедно в общността”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Проектът има за цел да предоставя развиващи услуги за деца и младежи с интелектуални затруднения, настанени в ЦНСТ и от общността. Целевата група обхваща 10 деца и младежи от ЦНСТ и 12 деца над 7-годишна възраст от общността.

Дейностите по проекта включват: 1. Сформиране на екип за социална работа, 2. Провеждане на процедура за включване на деца и младежи, 3. Предоставяне на услугата „Мобилен център за работа с деца в риск” от екип от социални работници, психолог и водещи на ателиета по музика и приложни изкуства, 4. Дейности за осигуряване на информиране и публичност, 5. Управление и мониторинг на услугата и проекта.

Проектът е с продължителност до края на 2016 г. Общата му стойност е 10122, 20 лв., от които 9022,20 лв. са средства, предоставени от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Договор № РД04-112/12.07.2016 г., а 1100 лв. ще е собственият финансов принос, предназначен за закупуване на материали за пряка работа с децата и младежите. Собственият финансов принос ще бъде осигурен чрез дарителска кампания (800 лв.) и членски внос (300 лв.). Дарителската кампания ще бъде обявена през месец септември.

На 22.07.2016 г. от 10,30 ч. в Художествената галерия на НЧ „Развитие – 1892” ще бъде проведена встъпителна конференция с представители на местни институции и семейства на деца, които ще ползват услуга по проекта.

Като потребители в услугата може да се включат деца над 7-годишна възраст, живеещи на територията на община Бяла Слатина, които имат интелектуални затруднения, удостоверени с медицински документи. Услугата предвижда индивидуална и групова социална работа и терапевтични ателиета по музика и приложни изкуства.

Заявление по образец и друга документация, свързана с подбор на потребители на услугата може да получите в офиса на сдружение „Първи юни” – Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 30. За повече информация позвънете на 0915 99002 и/или 0893654914. Документи за достъп до услугата ще бъдат приемани до 25 юли 2016 г., 17:30 часа.

Logo_FSZПроект „Заедно в общността” се изпълнява от сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, Договор № РД04-112/12.07.2016 г.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login