Продължаваме да творим с децата

През октомври продължава работата ни по проект „Заедно в общността”. Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Проектът има за цел да предоставя развиващи услуги за деца и младежи с интелектуални затруднения, настанени в ЦНСТ и от общността. Целевата група обхваща 10 деца и младежи от ЦНСТ и 12 деца над 7-годишна възраст от общността.

Всяка седмица се провеждат консултации и занятия с включените потребители по проекта с цел развитие на умения и подобряване на възможностите за общуване на децата и младежите. Заедно изработваме рисунки, картички и други изделия. Родителите също участват активно, както с предложения, така – и с работа. Предстои провеждане на благотворителен базар за набиране на средства за закупуване на материали за работа с децата и младежите в терапевтичните ателиета, които се провеждат в помещения на НЧ „Развитие 1892”.

Logo_FSZПроект „Заедно в общността” се изпълнява от сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, Договор № РД04-112/12.07.2016 г.

Facebook

Включете се с дарение!

Можете да подпомогнете дейността на Фонд "Участвам - дарявям - променям" - Бяла Слатина" като дарите средства през PayPal или ePay.bg или по банкова сметка

BG81IABG74941055148904

Интернешънъл Асет Банк
 


Дарете през ePay

 

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login