Информационни срещи по проект “Младите хора – ключ за устойчиво развитие” се проведоха в Бяла Слатина и Оряхово

Teenagers-in-OriahovoНа 27 и 28.09.2016 г. бяха проведени информационни срещи в Бяла Слатина и Оряхово с деца и младежи, които ще участват в проект “Младите хора – ключ за устойчиво развитие”. Проектът се финансира от Търговско-промишлена палата, Враца, в изпълнение на проект „Rural Deal Agenda – EYD 2015” (План за Обучение за Развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост), финансиран по програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi на Европейската комисия. По време на срещата бяха представени целите и предвидените дейности по проекта.

Благодарим на всички за активното участие. През октомври предстои първото обучение за младежите на тема “Сътрудничество за развитие и развитие на местни общности”. Надяваме се младите хора да станат наши съмишленици и последователи в каузата да развиваме дарителството и доброволчеството на местно ниво.

                                                                                   

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login