Читалището в Соколаре с нов проект

От началото на декември сдружение “Първи юни” е партньор на Читалище Н.Й.Вапцаров в изпълнението на проект “Да учим български език чрез куклен театър”, финансиран от Фондация “Глобални библиотеки”. Целта на проекта е утвърждаване ролята на читалищната библиотека при НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1920” като активен участник в обществения живот на село Соколаре. Като партньор в проекта сдружение “Първи юни” ще осъществи дейности за насърчаване на родителите в процеса на усвояване на умения за ползване на български език от деца. На 21.12.2016 г. от 12 часа в Читалището в село Соколаре ще се проведе встъпителна конференция. Заповядайте!!!

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login