Дарителският фонд в Бяла Слатина работи

За три години и половина са дарени общо 17144,21 лв. от граждани, бизнес, институции и хора, свързани с Бяла Слатина и населените места в нашата община, като само през 2018 г. в Обществения дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям“ – Бяла Слатина, са дарени средства в размер на 5700,13 лв..  Над 150 са дарителите, подкрепили Фонда.

Събраните средства позволиха да се обновят дворните пространства в ДГ „Радост” и НУ „Цани Гинчев”, да се провеждат творчески работилници за деца в НЧ „Развитие 1892″, да се изгради сцена на открито в с. Попица. 

През декември 2018 г. и януари 2019 г. подписахме договорите за изпълнение на проектите, свързани с изграждане на велопаркинг в ОУ „Христо Ботев” – Търнава, за издаване на книга за историята на село Търнава, за създаване на Стая на доброто в ОУ „Св. Климент Охридски”  и библиотека в НУ „Цани Гинчев” – Бяла Слатина, финансирани от Обществения фонд .

Един пример от миналото на село Търнава ни вдъхновява да вярваме в успеха на Дарителския фонд и да продължаваме напред: През 1884 и 1889 г. за хората от с. Бъркачево и с. Горна Кремена не е било проблем да дарят съответно 40 и 56 гроша за хората в с. Търнава – за да имат те църква и духовен живот!

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login