„Аз дарявам, за да правя промяната”

„Аз дарявам, за да правя промяната” е най-новият голям проект, който изпълняваме и който стартира през декември 2016 г.
По проекта, който е с продължителност 3 години, предстои да се случат много интересни неща – да се реализират минимум 43 малки проекти в областите образование, култура, спорт, детско развитие, околна среда, младежки дейности и други в общините Бяла Слатина и Оряхово, да се развият учредените през 2015 и 2016 г. обществени дарителски фондове в двете общини, да се учреди още един дарителски фонд в община от област Враца, да се проучат истории за дарителство и филантропия в Бяла Слатина и Оряхово, да се развият и възродят дарителството и доброволчеството на местно ниво.
Проектът е на стойност 375 380 лв., от които 300 920 лв. са предоставени от Фондация „Америка за България”, а собственият принос ще бъде осигурен чрез финансови средства по малките проекти, дарения и доброволен труд.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login