Контакти

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Тема

Съобщение

Връзка с нас

Финансова информация

Номер на данъчна регистрация:
1060518765

Булстат:
106570741

Разплащателна сметка:
Интернешънъл Асет Банк – офис Бяла Слатина
BIC: IABGBGSF

Номер на разплащателна сметка:
BG38IABG74941055148902

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login