Социални услуги за възрастни

Сдружение „Първи юни” е една от 12-те неправителствени организации в България, участници в изработването и налагането на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” като услуги в общността, чиято цел е превенция настаняването на деца и хора в институции.

В периода 2004 – 2012 година организацията предоставя услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в населените места на община Бяла Слатина. В рамките на проектите „Социални услуги в замяна на нови работни места”, Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, „Социални услуги в общността”, „Социални услуги  в община Бяла Слатина” и „Социални услуги в общността – Бяла Слатина” двете услуги са предоставяни на 724 лица от 248 социални асистенти.

Част от екипа на сдружение „Първи юни” участва в изработване на методики за предоставяне на услугите „Социален асистент”, „Домашен помощник”, „Личен асистент”, План за устойчивост на услугата „Социален асистент” в община Бяла Слатина и Наредба за предоставяне на услугата „Социален асистент” в община Бяла Слатина.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login