Информационни дни 09.07 – 14.07.2008 г.

19/11/2007

Във връзка със стартирането на проект “Социални услуги в общността” сдружение “Първи юни” ще организира информационни дни  за достъпа на целевите групи до услугите Социален асистент и Домашен помощник, по населените места в община Бяла Слатина, както следва: 09.07.2008 г. – 9 часа – кметство с. Бърдарски геран, 10 часа – кметство с. Търнак 10.07.2008 …..

Още

Проект по ОП “РЧР” – април 2008

19/11/2007

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз ще стартира в община Бяла Слатина през април 2008 година. Проектът “Социални услуги в общността” на сдружение “Първи юни”  ще се финансира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  на обща стойност 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева): BG 051POO1/07/5.2-01 – Грижа в семейна …..

Още

Facebook

Включете се с дарение!

Можете да подпомогнете дейността на Фонд "Участвам - дарявям - променям" - Бяла Слатина" като дарите средства през PayPal или ePay.bg или по банкова сметка

BG81IABG74941055148904

Интернешънъл Асет Банк
 


Дарете през ePay

 

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login