Покана за свикване на Общо събрание

25/10/2019

Покана за свикване на Общо събрание   На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на сдружение “Първи юни”, гр. Бяла Слатина, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 27.11.2019 година от 10,30 часа в офиса на сдружението – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 30, при следния дневен ред: 1. Освобождаване членове на …..

Още

Покана за Общо събрание

22/02/2019

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на сдружение “Първи юни”, гр. Бяла Слатина, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 22.03.2019 година от 10 часа в офиса на сдружението – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 30, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад  за дейността на УС и организацията за 2018 …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2016 година

06/06/2017

През 2016 година сдружение „Първи юни” е извършило дейности, както следва: Месец януари – май 2016 г. – изпълнение на проект „Приятели на детето” по Програма Вяра в децата и семейството на Фондация Лале и Фондация ОУК. Основната цел на проекта е създаване на условия за намаляване на случаите на недостатъчна грижа и занемаряване на …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2014 година

10/05/2015

През 2014 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: Месец януари – ноември 2014 г. – Изпълнение на проект „Център за социално включване”. Основна цел на проекта е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи чрез предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2013 година

15/05/2014

През 2013 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: – Месец февруари-март 2013 г. –Подготовка на проект „Център за социално включване” за кандидатстване пред Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 – Месец септември – декември 2013 г. – Изпълнение на проект „Център …..

Още

Годишен доклад за дейността – 2012 година

15/05/2013

Сдружение “Първи юни” Бяла Слатина, ул. “Кл. Охридски” 30, 0893 654914, 0915 99002 През 2012 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: –   Месец януари – февруари 2012 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в общността – Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на …..

Още

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login