Годишен доклад за дейността за 2013 година

15/05/2014

През 2013 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: – Месец февруари-март 2013 г. –Подготовка на проект „Център за социално включване” за кандидатстване пред Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 – Месец септември – декември 2013 г. – Изпълнение на проект „Център …..

Още

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login