Второ проучване за приоритетите на Фонд „Участвам – дарявам – Променям“ – Бяла Слатина“

В рамките на месеците август, септември и октомври ще се проведе изследване относно съществуването и дейността на Дарителския фонд в Бяла Слатина, неговите приоритети и нагласите на хората, свързани с Бяла Слатина и населените места в общината,за участието им в устойчивото развитие на Фонда. Всеки, който желае да се включи в проучването, моля да ни изпрати съобщение, или да се свърже с нас, както му е удобно.

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login