Втора покана за финансиране на малки проекти

Отворена е втората покана за кандидатстване с малки проекти по Програма „Аз дарявам, за да правя промяната“!

Могат да кандидатстват неформални групи хора, читалища, организации с нестопанска цел и др. от всички населени места на общините Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй.

Повече информация може да получите в секцията „Ресурси – Втора покана за финансиране на малки проекти“, или просто да проследите този линк.

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login