Втора покана за финансиране на малки проекти

Отворена е втората покана за кандидатстване с малки проекти по Програма “Аз дарявам, за да правя промяната”!

Могат да кандидатстват неформални групи хора, читалища, организации с нестопанска цел и др. от всички населени места на общините Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй.

Повече информация може да получите в секцията “Ресурси – Втора покана за финансиране на малки проекти”, или просто да проследите този линк.

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login