Проект по ОП „РЧР“ – април 2008

19/11/2007

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз ще стартира в община Бяла Слатина през април 2008 година. Проектът “Социални услуги в общността” на сдружение “Първи юни”  ще се финансира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  на обща стойност 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева): BG 051POO1/07/5.2-01 – Грижа в семейна …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2006 година

03/05/2007

През 2006 година сдружение “Първи юни” е извършило следната дейност: Месец януари – месец декември 2006 г. – “Социални услуги в замяна на нови работни места” (“СЕЙН”) – проект на Министерство на труда и социалната политика  и Програма за развитие на ООН, по който организацията е изпълнител в община Бяла Слатина, цел – повишаване качеството …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2005 година

03/05/2006

Февруари 2005 г. – годишна работна среща на НПО – артньори по Проект СЕЙН; Март – юни 2005 г. – Работни срещи за изготвяне на Общинска стратегия за равен шанс на хората с увреждания, Асоциация „Аркадия“; Април 2005 г. – обучение – Социална работа, Проект СЕЙН; Май 2005 г. – обучение – Социална оценка, Проект …..

Още

Архив Нвини 2003 – 2005 г.

30/06/2005

Курсове, Обучения и Работни срещи на екипа на Сдружението Януари 2003 – работна среща – обучение „Европейска година на хората с увреждания“, Център за независим живот; Март 2003 – работна среща „Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности“, ЦНЖ; Април 2003 – работна среща – Представяне на Национален план за интегрирано …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2004 година

29/04/2005

Февруари 2004 – Участие в изготвяне на Общинска стратегия за закрила на детето; Март 2004 – Работна среща – Правата на деца с увреждания, „Център за независим живот“ и Фондация „Всяко дете“; Март 2004 – Работна среща Проект СЕЙН – местни структури, изисквания и правила за работа; Април 2004 – Тематична работна среща „Право на …..

Още

Годишен доклад за дейността 2003 година

02/05/2004

Януари 2003 – работна среща – обучение „Европейска година на хората с увреждания“, „Център за независим живот“; Март 2003 – работна среща „Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности“, „Център за независим живот“; Април 2003 – работна среща – Представяне на Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни …..

Още

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login