Още шест в община Оряхово

Шест инициативи ще бъдат осъществени в община Оряхово по Програмата за малки проекти на сдружение „Първи юни“ в следващите няколко месеца. В ДГ „Пролет“ ще бъде създаден обучителен кабинет. Историческият музей ще даде възможност на малките деца да видят и интерпретират историята на Оряхово през своя поглед. В Остров в ОУ „Христо Ботев“ ще бъде изградена еко-алея, в НЧ „Развитие 1903“ ще бъде обособен кухненски кът и издаден сборник с рецепти, две граждански групи ще работят за създаване на традиция за тържествено честване на 2-ри юни, обогатяване на изградени през 2018 г. две детски площадки и обособяване на нов кът за отдих в парка на селото! Успех в изпълнението на проектите пожела Росен Добрев – Кмет на Община Оряхово! Ние също пожелаваме сполука и благодарим на активните хора, които работят безвъзмездно и неуморно за промяна!

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login