Втори обучителен модул

Проект „Младите хора – ключ към бъдещето”

Договор за финансиране № 25-00-55/19.09.2019 г.

 

Работим. Спорим. Говорим. Смеем се. Забавно е заедно! В два дни- 19-ти и 21-ви ноември, се състоя вторият модул от Обучителната ни програма на тема „Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство“ с ученици от ПАГ „Никола Вапцаров“, ПГО „Елисавета Багряна“ и СУ „Христо Ботев“, с. Галиче. Този път благодарим за гостоприемството на ръководството на ПАГ „Никола Вапцаров“! Обучителната програма „Да работим заедно“ е част от проект „Младите хора- ключ към бъдещето“, финансиран по Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта.

Още снимки може да разгледате тук.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login