Трети обучителен модул

Проект „Младите хора – ключ към бъдещето”

Договор за финансиране № 25-00-55/19.09.2019 г.

 

 

В уютната и гостоприемна атмосфера в СУ „Христо Ботев“, с. Галиче, на 10 и 12.12.2019 г. с младежите, участници в Обучителната програма „Да работим заедно“, работихме по темите „Лидерство“, „Работа в екип“, „Доброволчество“. Това, което ни радва е, че все повече от младите хора стават смели в споделянето на това какво мислят и правят това пред публика! Обучителната програма е част от проект „Младите хора- ключ към бъдещето“, финансиран по Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта.

Още снимки може да разгледате тук.

 

 

 

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта

 

 

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login