Информационни срещи по проект „Младите хора – ключ за устойчиво развитие“ се проведоха в Бяла Слатина и Оряхово

Teenagers-in-OriahovoНа 27 и 28.09.2016 г. бяха проведени информационни срещи в Бяла Слатина и Оряхово с деца и младежи, които ще участват в проект „Младите хора – ключ за устойчиво развитие“. Проектът се финансира от Търговско-промишлена палата, Враца, в изпълнение на проект „Rural Deal Agenda – EYD 2015” (План за Обучение за Развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост), финансиран по програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi на Европейската комисия. По време на срещата бяха представени целите и предвидените дейности по проекта.

Благодарим на всички за активното участие. През октомври предстои първото обучение за младежите на тема „Сътрудничество за развитие и развитие на местни общности“. Надяваме се младите хора да станат наши съмишленици и последователи в каузата да развиваме дарителството и доброволчеството на местно ниво.

                                                                                   

Facebook

Включете се с дарение!

Можете да подпомогнете дейността на Фонд "Участвам - дарявям - променям" - Бяла Слатина" като дарите средства през PayPal или ePay.bg или по банкова сметка

BG81IABG74941055148904

Интернешънъл Асет Банк
 


Дарете през ePay

 

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login