Годишен доклад за дейността за 2014 година

10/05/2015

През 2014 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: Месец януари – ноември 2014 г. – Изпълнение на проект „Център за социално включване”. Основна цел на проекта е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи чрез предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2013 година

15/05/2014

През 2013 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: – Месец февруари-март 2013 г. –Подготовка на проект „Център за социално включване” за кандидатстване пред Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 – Месец септември – декември 2013 г. – Изпълнение на проект „Център …..

Още

Годишен доклад за дейността – 2012 година

15/05/2013

Сдружение “Първи юни” Бяла Слатина, ул. “Кл. Охридски” 30, 0893 654914, 0915 99002 През 2012 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: –   Месец януари – февруари 2012 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в общността – Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на …..

Още

Годишен доклад за дейността – 2011 година

10/05/2012

Сдружение “Първи юни” Бяла Слатина, ул. “Кл. Охридски” 30, 0893 654914, 0915 99002 През 2011 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва:      Месец януари – декември 2011 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в общността – Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския …..

Още

Годишен доклад за дейността – 2010 година

16/05/2011

Сдружение “Първи юни” Бяла Слатина, ул. “Кл. Охридски” 30, 0893 654914, 0915 99002   През 2010 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: –    Месец януари – юни 2010 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в община Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския …..

Още

Годишен доклад за дейността – 2009 година

30/03/2010

Сдружение “Първи юни” Бяла Слатина, ул. “Кл.Охридски” 30, 0893 654 914 Годишен доклад за дейността – 2009 година През 2009 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва: –  Месец януари – юни 2009 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в общността”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2008 г.

25/02/2009

През 2008 година сдружение “Първи юни” е извършило следната дейност, както следва: Месец януари – месец декември 2008 – Национална програма “Асистенти на хора с увреждания ” (НП “АХУ”) – програма на Министерство на труда и социалната политика, по която организацията е изпълнител в община Бяла Слатина, дейности – предоставяне на социални услуги на самотно …..

Още

Годишен доклад за дейността за 2007 година

30/04/2008

През 2007 година сдружение “Първи юни” е извършило следната дейност: Месец януари – месец декември 2007 г. – “Социални услуги в замяна на нови работни места” (“СЕЙН”) – проект на Министерство на труда и социалната политика и Програма за развитие на ООН, по който организацията е изпълнител в община Бяла Слатина, цел – повишаване качеството …..

Още

Информационни дни 09.07 – 14.07.2008 г.

19/11/2007

Във връзка със стартирането на проект “Социални услуги в общността” сдружение “Първи юни” ще организира информационни дни  за достъпа на целевите групи до услугите Социален асистент и Домашен помощник, по населените места в община Бяла Слатина, както следва: 09.07.2008 г. – 9 часа – кметство с. Бърдарски геран, 10 часа – кметство с. Търнак 10.07.2008 …..

Още

Проект по ОП „РЧР“ – април 2008

19/11/2007

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз ще стартира в община Бяла Слатина през април 2008 година. Проектът “Социални услуги в общността” на сдружение “Първи юни”  ще се финансира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  на обща стойност 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева): BG 051POO1/07/5.2-01 – Грижа в семейна …..

Още

Facebook

Включете се с дарение!

Можете да подпомогнете дейността на Фонд "Участвам - дарявям - променям" - Бяла Слатина" като дарите средства през PayPal или ePay.bg или по банкова сметка

BG81IABG74941055148904

Интернешънъл Асет Банк
 


Дарете през ePay

 

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login