Годишен доклад за дейността 2003 година

02/05/2004

Януари 2003 – работна среща – обучение „Европейска година на хората с увреждания“, „Център за независим живот“; Март 2003 – работна среща „Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности“, „Център за независим живот“; Април 2003 – работна среща – Представяне на Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни …..

Още

Facebook

Включете се с дарение!

Можете да подпомогнете дейността на Фонд "Участвам - дарявям - променям" - Бяла Слатина" като дарите средства през PayPal или ePay.bg или по банкова сметка

BG81IABG74941055148904

Интернешънъл Асет Банк
 


Дарете през ePay

 

Сдружение Първи Юни. Всички права запазени. ©2016

User Login